Hakkında

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVVG), yaşam kalitemizi arttırmak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Dernek, verinin gündelik hayatımızdaki kullanımıyla birlikte şeffaf, hesap verebilir hükümetler için açık verinin önemi üzerine çalışıyor ve veri okuryazarlığı bilincini geliştirmeyi hedefliyor.

Açık Veri

Hayatımızı doğrudan etkileyen verilere ulaşım gitgide kolaylaşsa da, sivil toplum bu olanaktan etkili bir şekilde faydalanamıyor. Veri okuryazarlığı konusundaki eksikliğimizi kapatarak sivil toplumun gürültüde kaybolan sesini duyurmayı amaçlıyoruz.

Açık Yönetişim

Sürdürmeyi görev edindiğimiz şeffaflık ilkesi, bilgiye erişimin açık olmasını temenni eder. Etkili veri okuryazarlığı ile toplumun bilme hakkını savunuyoruz.

Şeffaflık

Bilgi kaynağı ile sivil toplumu buluşturan gazetecilik, şeffaflık ilkesi ile sürdürüldüğünde kamunun yararını gözetir. Veri okuryazarlığı aracılığıyla, sivil toplum ve gazetecilik kuruluşlarının bilgi çağına etkili katılımları için gerekli kaynakları sunmayı amaçlıyoruz.

İletişim

Adres

Gaziosmanpaşa Mah. Tahran Caddesi Billur Sk.
No: 37/1
Çankaya/Ankara

Telefon

+90 507 416 9794

E-posta

info@avvg.org.tr