Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği, veri açıklığı, şeffaflık ve haber alma alanlarında savunuculuk ve kapasite geliştirme çalışmaları yapan bir sivil toplum örgütüdür.

Open Data and Data Journalism Association, is a civil society organization advocating and building capacity for data openness and transparency in Turkey.